SchaGeo Tour 2020 - 1. ročník (18. července 2020)


První ročník geocachingového závodu se konal v okolí jihočeské Číměře, v České Kanadě.
Připravili jsme pro Vás zábavu na celý den v podobě 23 soutěžních keší a 3 eventů.


V rámci SchaGeo Tour 2020 jsme pro Vás připravili tyto (závodní) keše a eventy:

SG1/00 – SchaGeo Tour 2020, GC8QPEB, Event Cache, 1.0/1.0, owner JiZw, 0b. (archivováno)
SG1/11 - Slavime 20 let, GC8HMEK, Community Celebration Event, 1.0/1.0, owner BonifaCZ, 3b. (archivováno)
SG1/12 - Uklid obecniho lesa, GC8RXYZ, Cache In Trash Out Event, 1.0/2.0, owner RAIL3, 5b. (archivováno)

SG1/13 - Vyklenkova kaplicka, GC8QNNC, Multi-Cache, 1.0/3.0, owner JiZw, 2b.
SG1/14 - Krizek u Senotina, GC8QNPB, Multi-Cache, 1.0/4.0, owner JiZw, 3b. (archivováno)
SG1/15 - Mroevxbixn, GC8QNPE, Traditional Cache, 1.0/5.0, owner JiZw, 4b. (archivováno)
SG1/21 - Panske rybniky, GC8QNPY, Traditional Cache, 2.0/1.0, owner JiZw, 1b. (archivováno)
SG1/22 - Kalopanax septemlobus, GC8QNQ4, Multi-Cache, 2.0/2.0, owner JiZw, 1b.
SG1/23 - Studanka, GC8QNQ5, Traditional Cache, 2.0/3.0, owner JiZw, 2b.
SG1/24 - Bozi muka u Nove Bystrice, GC8QNQ8, Multi-Cache, 2.0/4.0, owner JiZw, 3b. (archivováno)
SG1/25 - Strom, GC8QNQA, Traditional Cache, 2.0/5.0, owner JiZw, 4b. (archivováno)
SG1/31 - Ogirehw, GC8QNQG, Wherigo Cache, 3.0/1.0, owner JiZw, 2b.
SG1/32 - Pamatnik zelezne opony, GC8QNQJ, Mystery Cache, 3.0/2.0, owner JiZw, 2b.
SG1/33 - Vyklenkova kaple u Artolce, GC8QNQN, Traditional Cache, 3.0/3.0, owner JiZw, 2b.
SG1/34 - Ovcarna v obrazech, GC8QNQQ, Letterbox Cache, 3.0/4.0, owner JiZw, 3b.
SG1/35 - Hamersky vrch a okoli, GC8QNQW, EarthCache, 3.0/5.0, owner JiZw, 4b.
SG1/41 - Adamsfreiheit, GC8QNQX, Mystery Cache, 4.0/1.0, owner JiZw, 3b. (archivováno)
SG1/42 - El Bamti, GC8QNTC, Mystery Cache, 4.0/2.0, owner JiZw, 3b. (archivováno)
SG1/43 - Posledni cesta, GC8QNTH, Letterbox Cache, 4.0/3.0, owner JiZw, 3b. (archivováno)
SG1/44 - Nova Bystrice, GC8QNTP, Multi-Cache, 4.0/4.0, owner JiZw, 3b. (archivováno)
SG1/45 - Senotin, GC8QNTR, Mystery Cache, 4.0/5.0, owner JiZw, 4b. (archivováno)
SG1/51 - Sedelsky rybnik, GC8QNTY, Mystery Cache, 5.0/1.0, owner JiZw, 4b. (archivováno)
SG1/52 - Bunkr u COV, GC8QNV2, Traditional Cache, 5.0/2.0, owner JiZw, 4b. (archivováno)
SG1/53 - Cestou na Fabian, GC8QNV4, Traditional Cache, 5.0/3.0, owner JiZw, 4b. (archivováno)
SG1/54 - Rasy, GC8QNV9, Mystery Cache, 5.0/4.0, owner JiZw, 4b. (archivováno)
SG1/55 - SchaGeo Tour 2020 Bonus, GC8QNVC, Mystery Cache, 5.0/5.0, owner JiZw, 5b. (archivováno)


Pravidla závodu SCHAGEO Tour 2020:

1. Obecná pravidla:
a) Závodu se účastní jednotlivci nebo dvou až čtyřčlenné týmy.
b) Týmy se mohou pohybovat za pomoci jakýchkoliv dopravních prostředků.
c) Týmy musí dodržovat pravidla geocachingu, slušného chování a zákony ČR, zejména pak dopravní předpisy, zákon na ochranu přírody a krajiny, lesní zákon a další, především pak respektovat zákaz vjezdu všech motorových vozidel do lesa, a to i tam, kde není umístěna zákazová dopravní značka. Porušení pravidel může vést bez náhrady k okamžité diskvalifikaci.
d) Účastníci spoléhají na vlastní síly, pomoc zvenčí či mezi soutěžními týmy není povolena.
e) Pořadatel rozhoduje o dodržování pravidel. Jeho rozhodnutí je konečné a není proti němu odvolání.
f) Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.

2. Kategorie:
a) Původně jsme chtěli mít jen jednu kategorii pro dvou až čtyřčlenné týmy, nicméně nechtěli jsme vyřadit ze hry i kačery samotáře, kteří loví zpravidla samostatně. Nakonec tedy budou v tomto ročníku kategorie dvě, a to SOCIAL pro dvou až čtyřčlenné týmy a ASOCIAL pro jednotlivce.
b) Každá kategorie bude hodnocena a oceněna zvlášť.

3. Přihlášení do závodu:
a) Přihlášky se podávají skrze listing úvodního eventu (GC8QPEB) formou Will Attend logu.
b) Do přihlášky uvedete kategorii, ve které budete soutěžit, jméno týmu, velitele týmu a jména všech členů týmu.
c) Přihlášky se podávají do 17. července 2020 včetně.
d) Startovné se bude hradit při registraci a bylo stanoveno na 100 Kč v kategorii ASOCIAL a na 250Kč za tým v kategorii SOCIAL. Pokud je to možné, přineste prosím přesné částky. Součástí startovního balíčku je soutěžní arch a 1ks památečního CWG pro každou osobu v týmu. Jiným způsobem nebude možné tato CWG získat.

4. Start závodu:
a) Závod začíná v 10:00 hodin publikací připravených keší.
b) Registrace přihlášených účastníků proběhne od 9:20 do 9:50 hodin.
c) Jednotlivci či týmy, kteří se nepřihlásili předem či nestihli čas registrace před závodem, se mohou registrovat i po 10. hodině na úkor závodního času, nejpozději do skončení úvodního eventu.

5. Průběh závodu:
a) Po startu si doporučujeme stáhnout soutěžní keše. Budou označeny jednoznačně SG3 v názvu a nebudou dále, než 30 km od souřadnic eventu.
b) Pořadí odlovu soutěžních keší si každý určuje sám.
c) Během závodu se tým nesmí rozdělit.
d) Zalogování každé keše je nutné doložit fotografií logbooku a všech členů týmu. Do soutěžního archu se pak uvede čas daného nálezu.
e) Zalogováním keše získává tým určitý počet soutěžních bodů podle splněné D/T kombinace.
f) Některé keše mohou obsahovat bonusová čísla, nutná pro odlov jiných.

6. Konec závodu:
a) Závod končí v 17:24 hodin na souřadnicích uvedených ve waypointu CIL úvodního eventu.
b) Účastníci musí, v čase 17:00 až 17:24 hod., odevzdat v cíli soutěžní arch se zapsanými výsledky.
c) Soutěžící, kteří se do 17:24 hod. nedostaví do cíle závodu, nebudou klasifikováni.
d) Účastníci nahrají pořízené fotografie ke svému logu na úvodním eventu. Za každý tým vždy stačí, když fotografie nahraje vedoucí týmu.

7. Bodování závodu:
a) Bodově zvýhodněná je účast na eventech.
b) Maximální počet bodů je 78.


8. Vyhodnocení závodu:
a) Vyhodnocení a předání cen pro vítěze proběhne ihned po skončení závodu, v 18:00 hodin na souřadnicích cíle, uvedených ve waypointu úvodního eventu.
b) Závod ve své kategorii vyhrává soutěžící s nejvíce dosaženými body.
c) V případě shodnosti bodů u více soutěžících je dalším kritériem čas odevzdání soutěžního archu v cíli.

9. GDPR:
a) Startem v závodě souhlasí soutěžící s pořizováním fotografií a zvukově obrazových záznamů své osoby.
b) Tyto záznamy mohou být použity k vyhodnocování výsledků, dodržování pravidel a propagaci závody v rámci tohoto webu.
c) Účastník může svůj souhlas odvolat při registraci do závodu.Copyright © 2011-2022, JiZw (Geocaching). Všechna práva vyhrazena.