SchaGeo Tour 2021 - 2. ročník (17. července 2021)


Druhý ročník geocachingového závodu se konal v okolí jihočeské Nové Bystřice, v České Kanadě.
Připravili jsme pro Vás zábavu na celý den v podobě 18 soutěžních keší, 15 labek a 2 eventů.


V rámci SchaGeo Tour 2021 jsme pro Vás připravili tyto (závodní) keše a eventy:

SG2/00 - SchaGeo Tour 2021, GC8ZDVW, Community Celebration Event, 1.0/2.5, owner JiZw, 0b. (archivováno)
SG2/1A - SG2 After Party, GC9DEN3, Event Cache, 1.0/1.5, owner JiZw, 2b. (archivováno)

SG2/AB - Myrrdin LAB, GC9BGJ4, Mystery Cache, 1.5/2.5, owner JiZw, 4b. (archivováno)
SG2/BA - Davaris LAB, GC9BHQW, Mystery Cache, 2.5/1.5, owner JiZw, 4b. (archivováno)
SG2/BB - Gylvire LAB, GC9BHR6, Mystery Cache, 2.5/2.5, owner JiZw, 4b. (archivováno)
SG2/AD - Artolec, GC9BHRQ, Wherigo Cache, 1.5/4.5, owner JiZw, 7b.
SG2/DA - Alber, GC9BVPB, Letterbox Cache, 4.5/1.5, owner JiZw, 7b. (archivováno)
SG2/A5 - Lou Ottens, GC9BK4Z, Traditional Cache, 1.5/5.0, owner JiZw, 8b.
SG2/5A - Kolem Bystrice, GC9BK4Q, Multi-Cache, 5.0/1.5, owner JiZw, 8b.
SG2/BD - Terezinov, GC9BK5C, Traditional Cache, 2.5/4.5, owner JiZw, 11b. (archivováno)
SG2/DB - Klasterni prochazka, GC9BK56, Multi-Cache, 4.5/2.5, owner JiZw, 11b. (archivováno)
SG2/B5 - Achtung Staatsgrenze, GC9BK41, Mystery Cache, 2.5/5.0, owner JiZw, 13b.
SG2/5B - Vyhlidka, GC9BVPD, Traditional Cache, 5.0/2.5, owner JiZw, 13b. (archivováno)
SG2/CD - 1842, GC88ZKW, Virtual Cache, 3.5/4.5, owner Lugiaa, 16b.
SG2/DC - Hasic kin, GC9BR7V, Mystery Cache, 4.5/3.5, owner JiZw, 16b.
SG2/C5 - Little Gismo II, GC9BK5F, Mystery Cache, 3.5/5.0, owner JiZw, 18b.
SG2/5C - Vodnik na Klenovskem rybniku, GC9BVPG, Multi-Cache, 5.0/3.5, owner JiZw, 18b.
SG2/DD - LABorator, GC9BK3R, Mystery Cache, 4.5/4.5, owner JiZw, 20b. (archivováno)
SG2/D5 - Kostel Nejsvetejsi Trojice, GC9BK54, Multi-Cache, 4.5/5.0, owner JiZw, 23b.
SG2/5D - Zakladna, GC9BK4J, Traditional Cache, 5.0/4.5, owner JiZw, 23b. (archivováno)

Myrrdin LAB, LAB Cache, owner JiZw, 10b.
Davaris LAB, LAB Cache, owner barca89, 10b.
Gylvire LAB, LAB Cache, owner JiZw, 10b.


Pravidla závodu SCHAGEO Tour 2021:

1. Obecná pravidla:
a) Závodu se účastní jednotlivci nebo dvou až čtyřčlenné týmy.
b) Týmy se mohou pohybovat za pomoci jakýchkoliv dopravních prostředků.
c) Týmy musí dodržovat pravidla geocachingu, slušného chování a zákony ČR, zejména pak dopravní předpisy, zákon na ochranu přírody a krajiny, lesní zákon a další, především pak respektovat zákaz vjezdu všech motorových vozidel do lesa, a to i tam, kde není umístěna zákazová dopravní značka. Porušení pravidel může vést bez náhrady k okamžité diskvalifikaci.
d) Účastníci spoléhají na vlastní síly, pomoc zvenčí či mezi soutěžními týmy není povolena.
e) Pořadatel rozhoduje o dodržování pravidel. Jeho rozhodnutí je konečné a není proti němu odvolání.
f) Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.

2. Kategorie:
a) Původně jsme chtěli mít jen jednu kategorii pro dvou až čtyřčlenné týmy, nicméně nechtěli jsme vyřadit ze hry i kačery samotáře, kteří loví zpravidla samostatně. Nakonec tedy budou v tomto ročníku kategorie dvě, a to SOCIAL pro dvou až čtyřčlenné týmy a ASOCIAL pro jednotlivce.
b) Každá kategorie bude hodnocena a oceněna zvlášť.

3. Přihlášení do závodu:
a) Přihlášky se podávají skrze listing úvodního eventu (GC8ZDVW) formou Will Attend logu.
b) Do přihlášky uvedete kategorii, ve které budete soutěžit, jméno týmu, velitele týmu a jména všech členů týmu.
c) Přihlášky se podávají do 15. července 2021 včetně.
d) Startovné se bude hradit při registraci a bylo stanoveno na 200 Kč v kategorii ASOCIAL a na 500Kč za tým v kategorii SOCIAL. Pokud je to možné, přineste prosím přesné částky. Součástí startovního balíčku je soutěžní arch a 1ks památečního CWG pro každou osobu v týmu. Jiným způsobem nebude možné tato CWG získat.

4. Start závodu:
a) Závod začíná v 10:00 hodin publikací připravených keší.
b) Registrace přihlášených účastníků proběhne od 9:20 do 9:50 hodin.
c) Jednotlivci či týmy, kteří se nepřihlásili předem či nestihli čas registrace před závodem, se mohou registrovat i po 10. hodině na úkor závodního času, nejpozději do skončení úvodního eventu.

5. Průběh závodu:
a) Po startu si doporučujeme stáhnout soutěžní keše. Budou označeny jednoznačně SG3 v názvu a nebudou dále, než 30 km od souřadnic eventu.
b) Pořadí odlovu soutěžních keší si každý určuje sám.
c) Během závodu se tým nesmí rozdělit.
d) Zalogování každé keše je nutné doložit fotografií logbooku a všech členů týmu. Do soutěžního archu se pak uvede čas daného nálezu.
e) Zalogováním keše získává tým určitý počet soutěžních bodů podle splněné D/T kombinace.
f) Některé keše mohou obsahovat bonusová čísla, nutná pro odlov jiných.

6. Konec závodu:
a) Závod končí v 17:24 hodin na souřadnicích uvedených ve waypointu CIL úvodního eventu.
b) Účastníci musí, v čase 17:00 až 17:24 hod., odevzdat v cíli soutěžní arch se zapsanými výsledky.
c) Soutěžící, kteří se do 17:24 hod. nedostaví do cíle závodu, nebudou klasifikováni.
d) Účastníci nahrají pořízené fotografie ke svému logu na úvodním eventu. Za každý tým vždy stačí, když fotografie nahraje vedoucí týmu.

7. Bodování závodu:
a) Bodově zvýhodněná je účast na eventech.
b) Maximální počet bodů je 256.


8. Vyhodnocení závodu:
a) Vyhodnocení a předání cen pro vítěze proběhne ihned po skončení závodu, v 18:00 hodin na souřadnicích cíle, uvedených ve waypointu úvodního eventu.
b) Závod ve své kategorii vyhrává soutěžící s nejvíce dosaženými body.
c) V případě shodnosti bodů u více soutěžících je dalším kritériem čas odevzdání soutěžního archu v cíli.

9. GDPR:
a) Startem v závodě souhlasí soutěžící s pořizováním fotografií a zvukově obrazových záznamů své osoby.
b) Tyto záznamy mohou být použity k vyhodnocování výsledků, dodržování pravidel a propagaci závody v rámci tohoto webu.
c) Účastník může svůj souhlas odvolat při registraci do závodu.Copyright © 2011-2022, JiZw (Geocaching). Všechna práva vyhrazena.