SchaGeo Tour 2022 - 3. ročník (16. července 2022)


Milá káčata, kačerky a kačeři,
srdečně Vás zveme na již třetí ročník geocachingového závodu, který se bude konat v jižních Čechách v okolí Horní Pěny, v České Kanadě. Připravujeme pro Vás zábavu na celý den ...


V rámci SchaGeo Tour 2022 jsme pro Vás připravili tyto (závodní) keše a eventy:

SG3/00 - SchaGeo Tour 2022, GC9N8CH, Event Cache, 1.0/1.5, owner JiZw, 0b.
SG3/12 - Vodni hratky u studanky, GC8ZD60, Community Celebration Event, 1.0/2.0, owner barca89, 25b.


Pravidla závodu SCHAGEO Tour 2022:

1. Obecná pravidla:
a) Závodu se účastní jednotlivci nebo dvou až čtyřčlenné týmy.
b) Soutěžící se mohou pohybovat pouze pěšky.
c) Soutěžící musí dodržovat pravidla geocachingu, slušného chování a zákony ČR, zejména pak zákon na ochranu přírody a krajiny, lesní zákon a další. Porušení pravidel může vést bez náhrady k okamžité diskvalifikaci.
d) Účastníci spoléhají na vlastní síly, pomoc zvenčí či mezi soutěžními týmy není povolena.
e) Pořadatel rozhoduje o dodržování pravidel. Jeho rozhodnutí je konečné a není proti němu odvolání.
f) Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.

2. Kategorie:
a) Hlavní kategorií je kategorie jednotlivců, nazvaná ASOCIAL. Jelikož ne každý vyznává sólo akce, připravili jsme i týmovou kategorii pro dva až čtyři hráče, nazvanou SOCIAL.
b) Každá kategorie bude hodnocena a oceněna zvlášť.

3. Přihlášení do závodu:
a) Přihlášky se podávají skrze listing úvodního eventu (GC9N8CH) formou Will Attend logu.
b) Do přihlášky uvedete kategorii, ve které budete soutěžit, jméno týmu, velitele týmu a jména všech členů týmu.
c) Přihlášky se podávají do 15. července 2022 včetně.
d) Startovné se bude hradit při registraci a bylo stanoveno na 200 Kč v kategorii ASOCIAL a na 500Kč za tým v kategorii SOCIAL. Pokud je to možné, přineste prosím přesné částky. Součástí startovního balíčku je i 1ks památečního CWG pro každého člena týmu.

4. Start závodu:
a) Závod začíná v 10:00 hodin publikací připravených keší.
b) Registrace přihlášených účastníků proběhne od 9:35 do 9:50 hodin.
c) Jednotlivci či týmy, kteří se nepřihlásili předem či nestihli čas registrace před závodem, se mohou registrovat i po 10. hodině na úkor závodního času, nejpozději do skončení úvodního eventu.

5. Průběh závodu:
a) Po startu si doporučujeme stáhnout soutěžní keše. Budou označeny jednoznačně SG3 v názvu a nebudou dále, než 10 km od souřadnic eventu.
b) Pořadí odlovu soutěžních keší si každý určuje sám.
c) Během závodu se tým nesmí rozdělit.
d) Zalogování každé keše je nutné doložit fotografií logbooku a všech členů týmu. Do soutěžního archu se pak uvede čas daného nálezu.
e) Zalogováním keše získává tým určitý počet soutěžních bodů.
f) Některé keše mohou obsahovat bonusová čísla, nutná pro odlov jiných.

6. Konec závodu:
a) Závod končí v 17:24 hodin na souřadnicích uvedených ve waypointu CIL úvodního eventu.
b) Účastníci musí, v čase 17:00 až 17:24 hod., odevzdat v cíli soutěžní arch se zapsanými výsledky.
c) Soutěžící, kteří se do 17:24 hod. nedostaví do cíle závodu, nebudou klasifikováni.
d) Účastníci nahrají pořízené fotografie ke svému logu na úvodním eventu. Za každý tým vždy stačí, když fotografie nahraje vedoucí týmu.

7. Bodování závodu:
a) Bodově zvýhodněná je účast na eventech.
b) Tabulka bodování bude zveřejněna v průběhu června.

8. Vyhodnocení závodu:
a) Vyhodnocení a předání cen pro vítěze proběhne ihned po skončení závodu, v 17:45 hodin na souřadnicích cíle, uvedených ve waypointu úvodního eventu.
b) Závod ve své kategorii vyhrává soutěžící s nejvíce dosaženými body.
c) V případě shodnosti bodů u více soutěžících je dalším kritériem čas odevzdání soutěžního archu v cíli.

9. GDPR:
a) Startem v závodě souhlasí soutěžící s pořizováním fotografií a zvukově obrazových záznamů své osoby.
b) Tyto záznamy mohou být použity k vyhodnocování výsledků, dodržování pravidel a propagaci závody v rámci tohoto webu.
c) Účastník může svůj souhlas odvolat při registraci do závodu.Copyright © 2011-2022, JiZw (Geocaching). Všechna práva vyhrazena.